Informujemy, że w pierwszej połowie października na terenie nieruchomości w Będzinie przy ul. Dąbrowskiej 207, rozpoczynamy naprawy nawierzchni przy bramach wjazdowych a także w ciągach komunikacyjnych na terenie całej nieruchomości. Możliwe są zatem utrudnienia i ograniczenia w swobodnym przejeździe, możliwe są również zmiany w organizacji ruchu. Wszystkie prace prowadzić będziemy sukcesywnie i mamy nadzieję, że przed nastaniem zimy znacznie poprawi się stan nawierzchni, zwłaszcza w najbardziej zniszczonych miejscach.